טבלה מסי ‭:1‬ יהודי צפת ובתי הכנסת בשנים ‭1914-1836‬