תולדות הרובע היהודי בצפת רמי יזרעאל

במשך מאות בשנים היתה הקהילה היהודית בצפת שניה בחשיבותה רק לירושלים . בשתי תקופות היא היתה הקהילה הגדולה ביותר בארץ . מסוף המאה ה 15 ועד לסוף המאה ה 16 ובשנות השלושים של המאה ה 9 ו ועד לרעש של . 1837 ברשימה זו נדון בעיקר בהתפתחות הפיסית והדמוגרפית של הרובע היהודי בצפת , בהרכבו החברתי , במקורות הקיום והמסחר בו , וכן במעמדו ובהגנה עליו מאז מאורעות תרפ"ט . ( 1929 ) כן נבחן כיצד השפיעו גורמים אלו על דמותו של הרובע היהודי במהלך הדורות , החל בתקופה הצלבנית ועד למלחמת העצמאות . נתמקד בגבולות הרובע במהלך הדורות , ונתחקה אחר החלוקה לשכונות והמרכזים החשובים , כולל מוסדות תורה וחסד ובתי הכנסת שבו . הסקירה מתחילה בתקופה הצלבנית ונחתמת במלחמת העצמאות , כלומר חופפת את התקופה שבה היה הרובע שכונת יהודים אחת ויחידה , לפני שהפך לעוד אחת משכונות צפת היהודית , ולא מן המטופחות שבהן , למרות חשיבותה ההיסטורית והארכיטקטונית . הישוב היהודי בצפת התקיים מאז חורבן בית שני ועד לכיבוש הצלבני , ( 1099 ) ולאחר מכן נקטעה רציפותו עד לכיבוש צפת בידי צלאח א דין בשנת . 1188 בתקופה זו נתחדשה הקהילה היהודית בצפת , שהתקיימ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל