תלמידים מבקרים במוזיאון. מימין יוסף לוסטיג, מנהל המוזיאון