למעלה: דגם של בית הכנסת הגדול והמוזיאון היהודי בבודפסט