הדווידקה שמילאה תפקיד חשוב בכיבוש צפת. בתמונה: אנדרטת הדווידקה מול בניין המשטרה לשעבר