בניין המשטרה העירונית שנכבש לאחר קרבות עקובים מדם. למעלה מתנופף דגל ישראל ולידו עמדות המגינים הערבים, שהתבצרו במקום לאחר כיבוש הבניין