אתרים ממלחמת העצמאות

" הטיטמה" במלחמת הקוממיות היתה פיסגת המצודה ( הפיטמה , ( אחת מעמדות המפתח הערביות , שחלשו על הרובע היהודי ואיימו עליו באש מקלעים . בליל העשירי במאי 1948 כבשה חטיבת הפלמ"דו יפתח את המצודה יחד עבו שאר העמדות הערביות , וצפת שוחררה . בשיאה של גבעת המצודה ניצבת אנדרטה בדמות אובליסק על מקומו של מוצב " הפיטמה . " בכניסה לגן המצודה ניצב לוח זכרון , מוקף במסגרת אבן שחורה , עליו חקוקים שמות 14 הנופלים במצודה בשתי ההתקפות : הראשונה ב 6 במאי שנכשלה והשניה שבה נכבשה המצודה ב 10 למאי . על המדרון המערבי של "גן המצודה" ניצבת מצבת זכרון קטנה שמציינת את מקום נפילתו של זאב כהן , לוחם בן צפת , שהוביל את הכוח שפעל ב 6 במאי . בניין המשטרה ומרגמת יי ! זהו בניין מבוצר ברחוב הראשי של צפת , שניצב בראש קו ההפרדה בין הרובע היהודי לשכונות הערביות . הבניין , שנמסר לידי הערבים בעת פינוי העיר על ידי הבריטים , נכבש בקרבות בעשירי במאי . הכיבוש נתקל בקשיים לאחר שמטעני החבלה של הכוח הפורץ נרטבו בגשם העז שירד בליל ההתקפה . חיילי האויב שהתבצרו בבניין נסוגו אל הקומות העליונות ואל הגג . חלקם נמלט משם בעזרת חבל מאולתר בשעו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל