כתובת ערבית חקוקה במערה: "בשם אללה החנון והרחום פתח את הזאוויה המבורכת הזו ח'ליל א[ל]צאמת משרת המהדי ‭= ]‬ המודרך בידי אללה, הגואל] א[ל]רפאעי, שנת 684 להגירה ‭1284]‬ לסה"נ‭"[‬