חרת אל אכראד והר כנען ברקע, בצילום משנות הארבעים. מקום המערה מסומן בחץ