בית הכנסת שם ועבר הנמצא ליד מערת שם ועבר (שימש בעבר כמסגד)