מערת שם ועבר. מימין, כוכי הקבורה. משמאל, פתח הכניסה המקורי (סתום)