פנים הבניין ובו שלוש מצבות. מבט מערבה (צילום משנות החמישים)