עיטורי ארון הקודש בבית כנסת ‭1Kn‬‭1"־‬ של האשכנזים