בית הכנסת ר' שמעון בר יוחאי במירון צילומי בתי הכנסת בצפת: זאב רדובן (אלא אם כן צוין אחרת)