בית כנסת אבוהב, המפואר שבבתי הכנסת העתיקים בצפת מראה התקרה והבימה