בית הכנסת מרן יוסף קארי; מבט לעבר הבימה וארון הקודש