תבנית בית הכנסת של ר' יוסף בנאה. אי: האולם וחרר הקבר; בי: עזרת הנשים (לפי פינקרפלס)