חזית מעוטרת בבית הכנסת האר"י האשכנזי וכתובת במרכזה: מה נורא המקום הזה