מצבת זכרון ל־4ו לוחמים שנפלו בקרבות על המצודה. הוצב בידי ארגון חברי ההגנה בצפת בגן המצודה