צפת במלחמת העצמאות המעשה והנס מרדכי נאור

מסופר על רב עפתי שהתבקש להסביר את הסיבות שהביאו לנצחון היהודי הגדול בקרב על צפת . הרב הסביר כי צפת היהודית ניצלה בזכות המעשה והנס r המעשה — תפילותיהם של אנשי צפת ; הנס — בואו של הפלמ"ח . אמירה זו הפכה לאחד מנכסי צאן הברזל של הפולקלור הצפתי , והיו שראו בה עדות לתפיסתם האנכרוניסטית של חוגים מסוימים באשר לאופן ניהול המערכה והישגיה , בארץ בכלל ובצפת בפרט . על נקודה אחת , דומה , שאין חולקים : מבחינתו של הישוב היהודי היה כיבושה של צפת ב 10 במאי , 1948 ארבע יממות לפני הקמת המדינה , אחד הנצחונות המזהירים במלחמה , שגבלו בנס . לכאורה לא היה ליהודי צפת כל סיכוי להחזיק מעמד במלחמה . הישוב היהודי בצפת היה נחות בהשוואה לאויב מכל בחינה אפשרית . מבחינה מספרית היחס היה אחד לשבע או לשמונה לרעת היהודים 1 , 500 ) יהודים לעומת כעשרת אלפים ערבים ויותר ;( הרובע היהודי בצפון מערב העיר היה נחות מבחינה טופוגראפית , בעיקר לאחר שהבריטים מסרו לערבים את נקודות המפתח השולטות , ובראשן משטרת העיר , משטרת הר כנען וגבעת המצודה ; בישוב היהודי היה מספר רב של מבוגרים וזקנים שמצב רובם היה בכי רע , והם נזקקו לעזרה מתמדת מבח...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל