צפת בצילום אוויר מתקופת מלחמת העולם הראשונה. נראים: העיר העתיקה וגבעת המצודה במרכזה