צפת במבט מצפון־מערב (צילום לפני מלחמת העולם הראשונה‭.(‬ נראים: בית החולים של המסיון ומאחוריו בית החולים "רוטשילד" על שני אגפיו לאחר הקמתו ב־912ו. ברקע — בית המושל (הקאימקאם) וגבעת המצודה