זפרו הידוע ביותר של משה.ןורדובירו (הרמ"ק‭,(‬ מראשוני קבורת המקובלים בצפת. נספרו "פרדס דמונים" הוא יסה להסביר את תורת ץנסתר בצורה יסודית