עמוד השער של ספר הזוהר, שחובר לפי המסורת בידי שמעון בר יוחאי