חיי הרוח בצפת במאה השש־עשרה רונית מרוז

צפת היא עיר יוצאת דופן בהיסטוריה היהודית : בשנות השלושים והארבעים של המאה ה 16 התנערה לפתע מתרדמתה וידעה תקופה של שגשוג ופריחה . כמה עשרות שנים אחר כך כבר ירדה מגדולתה . צפת פרחה בעיקר בתקופתם של בני הדור השני למגורשי ספרד ופורטוגל , שהגיעו אליה ממניעים רוחניים וכלכליים . הם ראו בארץ ישראל מקום למימוש תקוות מוסריות ורוחניות ; צפת היתה עבורם מקור משיכה בזכות תעשיית הטקסטיל המשגשגת שלה . שקיעתה נבעה בעיקר מהשתנות התנאים המדיניים והכלכליים , ולכך נוספו אסונות טבע ומגפות . למרות זמן שגשוגה הקצר , הותירו חיי הרוח בצפת את רישומם על היהדות לדורות — אל נכון עד עצם היום הזה . גדולי הרוח ומלומדים חשובים נקבצו בה . ביניהם היה איש ההלכה , רי יוסף קארו , בעל ה"בית יוסף" וה"שולחן ערוך . " ר' יוסף קארו הוכר כבר בחייו כגאון הדור , רוב ספריו הודפסו עוד בחייו , ועבודותיו היו לעמודי התווך של הספרות ההלכתית . למרות שמיעט לצטט מקורות קבליים בענייני הלכה , הוא הושפע מהם בפסיקותיו . עוד יש להזכיר את ר' יעקב בירב , ר' משה מטראני ( המבי"ט , ( ור' משה אלשיך , דיין חשוב בצפת , אשר דרשותיו , אותן כינס בספרו המפ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל