תקופת הזוהר של צפת שלמה שכטר

צפת איננה נזכרת בתקופת המקרא ולא בתקופת התלמוד . היא מופיעה לראשונה על במת ההיסטוריה בתחילת המאה ה . 13 הנוסע שמואל בן שמשון מוסר שיש בה קהילה בת חמישים איש ויותר . זמן לא רב אחר כך היא נזכרת בתעודה אחת בעניין המחלוקת עם הרמב"ם , ומצויות שם חתימות של "הר' משה בן יהודה וחבריו רבני צפת . " באותה מאה באו לצפת גם ר' חננאל אבן עסכרה , ור' שם טוב אבן גאון מספרד . ר' יצחק בן יוסף הילו מלריסה שבספרד ואשתורי הפרחי , בביקורו בצפת במאה ה , 14 מדבר על קהילה יהודית גדולה . יוסף מנטביה , ( 1481 ) מזכיר קהילה חשובה ובה כשלוש מאות משפחות יחד עם אלה שישבו בכפרי הסביבה . הסיבה לבחירת צפת שלא היה לה עד אז כל מעמד , נעוצה בתנאי ההתיישבות הקשים באותה עת . ראשי הקהילה היהודית בירושלים הטילו מסים כבדים על העולים אליה . גם המוסלמים בירושלים התעמרו ביהודים , ולא אחת עשקו וגזלו אותם . לעומת זאת צפת , שעדיין לא היה בה ישוב יהודי של ממש , קלטה את הזרים בסבר פנים יפות . יחס המוסלמים היה גם הוא יותר נוח ליהודים והם נמנעו מלהטיל עליהם מסים כבדים כמו בירושלים . ר' עובדיה מברטנורא , כותב במכתבו בשנת , 1489 שיהודי צפ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל