רגמים (טומולי) מתקופת הברונזה שנחשפו ברמת רזים, בשיפוליו הדרומיים של הר כנען