ראש רומח מתקופה הברונזה התיכונה ‭,1‬ שנתגלה באקראי בשנת 1998 בשטח פתוח. זהו החפץ הקדום ביותר שנתגלה ער בה בצפת (מלפני כ־‭3,700‬ שנה)