צפת במאה ה־‭.19‬ רחוב הפוסטה (באזור קרית האמנים של היום)