מגיני צפת בתש"ח ובהם זקנים וילדים, בחברת לוחמי הפלמ"ח שהגיעו לרובע