קברי קדושים בצפת. קטע מלוח המקומות הקדושים, שנדפס באלגייר. תרכ"ד‭864/‬ו