צפת קברים סביב לה ינון שבטיאל

זכתה צפת ועשרות קברי צדיקים ואישים ידועים מצויים בתחומה . לא בכדי בחר האר"י בצפת , שבה נהג "לגלות" קברי קדושים , שלא היו ידועים עד ימיו . תלמידו , רי חיים ויטאל , כותב על גילויו של האר"י בצפת : " היה רואה ומסתכל בנשמות הצדיקים בכל מקום ובכל זמן עיניו יביטו בנפש הצדיק ועל ידי זה היה יודע קבר כל צדיק וצדיק " ... ניתן לחלק את קברי הצדיקים שגילה האר"י בסביבות צפת לשלוש קבוצות : א . אישים מהמקרא . ב . דמויות מופת מספרות דוז"ל . ג . חכמים הנזכרים בספר הזוהר . את נשמות הצדיקים והחכמים , כפי שנצטיירו בחזיונותיו , היה האר"י ממקם במקומות שונים בסלעים ובמערות ברחבי הגליל , בעיקר באזור צפת , מקום מושבו . האמונה בקברים התגלגלה דרך תלמידי האר"י לתלמידי תלמידיו , עד שתפסה מקום בספרות היהודית לדורותיה . ברם , עם הופעת תנועת "חיבת ציון" והתנועות הציוניות החילוניות האחרות , פחתה ההתעניינות בקברי צדיקים . וראה זה פלא , החל מאמצע שנות השבעים של המאה העשרים , בסוף מלחמת יום כיפור , החלה התעניינות מחודשת בקברי צדיקים , אולי בשל הטראומה בעקבות המלחמה . לצד החזרה בתשובה , חודשה העליה לרגל לקברי צדיקים , אשר ל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל