מראה כללי של הרובע היהודי בצפת, מכיוון בית העלמין הישן. במשך עשרות שנים הוזנח הרובע והוא נחשף לבנייה פולשנית שפגמה באופיו ההיסטורי. אחת ממטרות השיקום היא ל"החזיר עטרה ליושנה"