ציון קברו של בניהו בן יהוידע, שר צבאו של שלמה המלך, סמוך לצומת ביריה הקבר שוקם בשנים האחרונות תמונות הצבע בגליון זה נעשו בידי הצלמים: אייל המאירי ורוני ישורון. תצלומים שבהם לא צוין שם הצלם נעשו בידי אלי שילר. מפות ו אביתר נור