הדרכת קבוצה באמצעות מדריכים־שחקנים מחופשים בבית המאירי