"בית בוסל" שהוקם בידי המסיון הבריטי כבית חולים ולימים בית הבראה של קופת חולים