מלון רות רימונים בצפת בשולי קרית האמנים. נבנה על יסודות ח'אן קדום