קרית האמנים בצפת שירעה ימים טובים יותר. צילום מראשית שנות השבעים