הדרך המוליכה מצפת למירון, בקטע שבין צפת והר ביריה. צילום מ־1934