צפת במבט מצפון־מזרח בצילום מ־‭.1934‬ בשל המבנה הגיאומורפולוגי המיוחד, צפת נבנתה על רכסי ההרים ובראשם גבעת המצודה (במרכז) והרחק מעמקי הנחלים העמוקים. על מורדותיה הקרובים, נראים בית החולים רוטשילד ודחי ירושלים ומימין הרובע היהודי