תוכן עניינים

הקדמה 7 מבוא 11 מבואות וחומר רקע אלישע אטרח / צפת — גיאוגרפיה של עיר הררית 13 עקיבא פלבסר / הגיאולוגיה של צפת 19 אלישע אפרת / אוכלוסיית צפת 23 יהודה זיו ואבי ששון / הכביש החדש המוליך לצפת 25 אלי שילד / התיירות בצפת 29 אילן אורן / שיקומה של צפת 32 ינון שבטיאל / צפת קברים סביב לה 36 תולדות צפת חגי עמיצור / סקירה כללית 41 יוס ^ סטפנסקי / צפת וסביבתה בתקופות הקדומות 51 א . בן אברהם / צפת ואתריה בתקופה הממלוכית 59 שלמה שכטר / תקופת הזוהר של צפת 68 רונית מרוז / חיי הרוח בצפת במאה השש עשרה 82 זאב גריס / היצירה הספרותית בצפת במאה השש עשרה ו 9 עמנואל דמתי / תעשיית האריגים בצפת במאה השש עשרה 99 אלי שילר / הרעש בצפת בשנת תקצ"ז 106 1837 / ירון פרי / פעילות המסיון בצפת 113 זאב פרל / צפת במלחמת העולם הראשונה 117 מרדכי נאור / צפת במלחמת העצמאות — המעשה והנס 122 מוסטפה עבאסי / הקרב על צפת בעיני הערבים 128 אלעד נ » לד , אריה יצחקי / תגובות אתרימ ומקומות עמנואל דמתי / אתרים ומקומות בצפת 141 המצודה ; גבעת המצודה , תולדות המצודה הרובע היהודי ובתי הכנסת העתיקים : בית כנסת אבוהב ; בית כנסת אלשיך,- בית כנסה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל