צפת ואתריה

אריאל כתב עת לידיעת ארץ לשראל 158-157 שנה עשרים וארבע דצמבר / 2002 טבת תשס"ג רשימת המשתתפים פרוט' אלישע אפרת החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב פרופ' עקיבא פלכסר החוג למדעי כדור הארץ , אוניברסיטת תל אביב יהודה זיו חוקר ארץ ישראל והמשנה ליו"ר ועדת השמות הממשלתית , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל