תשבץ מס' 7 אלי שילר

מאוזן ; . 1 מושב בנגב . . 5 אדם גדול ומכובד . . 10 כינוי ליהודי נטול חוש מציאות , ה"בונה מגדלים באוויר . " . 12 סימן ניצחון . . 14 מקום לפיטום בהמות . . 15 עולה רגל . 7 ו . בא בימים . . 19 שיר אשכבה . . 21 מל ך אשורי . . 23 נע . . 24 גוי שקיבל את דת ישראל . . 26 עמדת בטון מקורה . . 28 אגודל . . 30 רחמים . . 33 אחד הצבעים . . 35 יחידת הספק חשמלי . . 36 נהר בדרום אפריקה . . 38 חל ק ברגל . . 40 מן עשב . . 42 מתכת יקרה . ... . 44 ספר . שספרים הם כל עולמו . . 45 שאינו מלומד . . 47 תבן . . 48 לא מבושל . . 49 תפילה . . 51 הוגה דעות מקורי , היסטוריון ומתווה דרך בתנועה הקיבוצית . . 52 היא אדום . מאונך : . 1 אל בבלי וחודש עברי . . 2 עוף חול . . 3 דרך סלולה העוברת בין שורות בתים ( קיצור . ( . 4 מרחץ תורכי . . 5 ליסטים . . 6 ספר הדרכה לטיולים . 3 סי ?? n / c pn / w pr > po ' 0 יקר T > J DJ ' TP & p Icb ^ l' c ny ^ . 7 השם יצילנו ( ר"ת . ( . 8 רשיון . . 9 מקום במצרים בה נתגלו תעודות הזורוה אור על תולדות ארץ ישראל . . 11 באמצעותו מופעלת הפצצה . . 15 שאינו צחיח .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל