האם תוכל לזהות?

מקור התמונות והאיורים : הרצאת אריאל מבקשת להודות בזאת למוסדות ולאישים שהואילו להעמיד תצלומים מאוספיהם לרשותה ; עמי : 38-6 כל התמונות צולמו בידי הצלם-האמן זאב רדובן , למעט תמונות בעמי 2 ו , 4 ו , שצולמוו בידי אלי שילר , עמי : 39 ציור מאת גוסטב באוארנפיינד ( הועמד לרשותנו בידי פרופי אי כרמל ז"ל . ( עמי ו-50 , 40 : 5 באדיבות מוזיאון ישראל . עמי ו : 44-4 באדיבות פרופי שלום צבר . עמי : 45 באדי בות ירמיהו רימון . עמי ו : 59-5 באדיבות מלון הולילנד . עמי : 67-60 באדיבות המחברת . עמי 75-68 ( מס' ו , : ( 6 , 5 , 4 באדיבות ארכיון מכון דבוטינסקי ; ( מס' : ( 8 , 7 , 2 ארכיון מרכז בגין . עמי : 85-78 נמסרו בידי המחברים . עמי ; 92-86 באדיבות ארכיון קיבוץ רביבים והמשפחה ( למעט עמי : 86 אלי שילח . ?/ % £ 7- ^ ד / £ ' ? £ ^^ 3 / אלעד פלד / צפת בתש"ח - יומן המערכה לפנינו ספר שאין ערוך לחשיבותו , המתאר את המערכה בצפת במלחמת העצמאות , ביומן אישי מרתק של אלעד פלד , שנתמנה למפקד צפת בהיותו כבן עשרים . היומן חושף לראשונה פרטים רבים , חוויות ורגעים גורליים מהמלחמה , שלא פורסמו עד כה . הספר מלווה בתמונות אותנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל