חרוטי סוכר ובמרכז חרוט החתן, לטקס אירוסין, לפי מסורת יהודי אפגניסתן. מתוך 'מעגל החיים 1