טבלת זיכרון מעל לקבר אחים. אלפרד גרכטר הוא החלל היהודי היחיד בבית הקברות הגרמני בנצרת