המערה. שהוסבה למרובה במלחמה העצמץווח (התצוגה כסי שהי\ו ןר^ית כיום)