עבודת מופת שלא על מנת לקבל פרס

המחברים , עודד ישראלי ויוסף גרינבוים , עושים מלאכת קודש בהנציחם אנשים מתולדות היישוב . אלה הלכו לעולמם בטרם עת , בתפקיד בטחוני או חלוצי , ומסרו את נפשם למען המדינה והמדינה שבדרך , מבלי שזכו לתיעוד והנצחה ראויים . רבים מהם אינם נזכרים כלל ב'ספר יזכור / ספר ההנצחה הרשמי של משרד הביטחון המתעד את הנופלים או בספר ההנצחה של הביטוח הלאומי המתעד את הנופלים עד להקמת המדינה . מהם שנזכרים רק בשורות ספורות . עבודתם של השניים מרחיבה את היריעה , וחושפת את הסיפור שמאחורי האנשים ונסיבות מותם . ישראלי וגרינבוים , שעוסקים בנושא חשוב זה שלא על מנת לקבל פרס , עושים עבודה חשובה זו כשליחות , באמונה ובמ סירות הראויים לציון , וללא עזרה מוסדית . הם גם משקיעים בכך הרבה מכספם ומזמנם , שכן העבודה כוללת תיעוד מקיף ונסיעות רבות לאיתור בתי עלמין וקברי יהודים , לא רק בארץ אלא גם בחו"ל , כפי שניתן לראות בתמונות המצ"ב . מקור המידע על הנופלים היהודים הוא באתר האינטרנט של הצבא הבריטי , המתייחס לחללי המלחמות . עודד ישראלי , גימלאי של הכור האטומי בדימונה ותושב רחובות , אחראי על  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל