עריקים ונאשמים אחרים שנתלו בידי התורכים ליד שער יפו במלחמת העולם הראשונה. הראשון משמאל הוא ככל הנראה יוסף אמוזיג (תמונה שנשמרה בירי צאצאי המשפחה ועברה מדור לדור)