קברה של חנינה אמוזיג, אמו של יוסף אמוזיג הטמון לימינה. על מצבת הקבר נבתב; ‭[???]‬ [הרוגי‭[?‬ [מי‭??] [??‬‭['ס‬ מקרה בנה יחידה הטמון לימינה עי[טי] מי חנינה אמוזיג ז"ל מכי יא' אב תש'ג* תנצב"ה